+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

הפעלת המזגן בקירור

העברת המזגן למצב של קירור

הפעלת המזגן בקירור

  • לחץ על כפתור MODE  בשלט רחוק עד אשר יופיע איור של פתית שלג (קירור)  במסך התצוגה בשלט.
  • בעזרת הלחצנים פלוס ומינוס כוון את הטמפרטורה הרצויה לך. מומלץ לקבוע טמפרטורה התחלתית של 24 מעלות צלזיוס ומשם לכוון לפי הרגשתך.
  • לחץ על כפתור המאוורר בשלט רחוק עד שתופיע המילה Auto במסך התצוגה בשלט.
  • כוון את השלט רחוק ישירות לעבר המזגן ולחץ על כפתור ההפעלה . המזגן ישמיע צפצוף, הכנפיים תפתחנה והנורה הירוקה תידלק.
  • המתן כשתי דקות עד לתחילת פעולת הקירור.
  • לחץ על כפתור כיוון תריס המזגן בשלט רחוק עד שהכנפיים יהיו בזווית של 45 מעלות כלפי מעלה, למיזוג יעיל של החדר.