+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

תפוקה

קצב יצירת חימום / קירור על ידי המזגן. מוצגת בשני אופנים:
BTU/h – יחידה תרמית בריטית לשעה (British thermal unit per hour).
וואט (Watt) - על פי השיטה המטרית.

יחס ההמרה הוא: 1W = 3.412 BTU/h.