+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

שלט חוטי

אביזר המקובע לקיר, מחובר באמצעות חוטים למזגן ומאפשר הפעלתו.