+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

שלט אלחוטי / רחוק

אביזר נייד באמצעותו המשתמש מתפעל את המזגן. התקשורת בין השלט לבין המזגן נעשית בדרך כלל באמצעות קרניים אינפרא אדומות.