+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

פילטר אלקטרוסטטי אקטיבי

יחידה פנימית במזגן, המסננת חלקיקים מיקרונים ומסייעת למניעת אלרגיה ורגישות לזיהומים.