+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

עינית

אביזר המותקן על הקיר, מחובר למערכת המיזוג המרכזית וקולט את הפקודות מהשלט רחוק.