+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

ספיקת אוויר

כמות האוויר המסוחרר על ידי המזגן ביחידת זמן. הספיקה מוצגת בשני אופנים:

CFM - רגל מעוקב לדקה (Cubic Feet per Minute)

M3/h - מטר מעוקב לשעה (Cubic Meter per hour)

יחס ההמרה הוא: 1CFM = 1.7M3/h