+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

מזגן תקרתי

בדרך כלל מדובר במזגן רצפתי, שהיחידה הפנימית שלו מותאמת להתקנה אופקית בצמוד לתקרה.