+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

מזגן רצפתי

מזגן מפוצל בו היחידה הפנימית מותקנת על הקיר בסמוך לרצפה. מזגנים אלה אינם משווקים יותר בארץ בשל תקנות אנרגיה חדשות והם מוחלפים במזגנים עיליים.