+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

מזגן עילי

מזגן עילי - מזגן מפוצל בו היחידה הפנימית מותקנת על הקיר בסמוך לתקרה. יתרונות המזגן הם התקנה קלה, גמישות בהתאמה למבנה ושליטה עצמאית בכל חדר.