+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

מזגן חלון

מזגן בתצורה של קופסא אחת המותקנת בקיר חיצוני. מזגנים אלה אינם משווקים יותר בארץ כיוון שאינם עומדים בתקנות האנרגיה הדרושות.