+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

מזגן

מכונה או מתקן להקניית טמפרטורה נוחה בחלל מסוים. פעולת המיזוג מתבצעת על ידי שילוב של גריעת לחות והעברת טמפרטורה מהפנים אל החוץ. המזגן אינו מכניס / מוציא אוויר מהחלל הממוזג, אלא מסחרר אותו בלבד.