+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

וואט

יחידה מקובלת למדידת תפוקת הקירור / חימום של המזגן. ככל שהשטח הממוזג גדול יותר, התפוקה הנדרשת מהמזגן  תהיה גבוהה יותר. 1 וואט = 3.413 BTU/h.