+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

הספק נצרך

תצרוכת החשמל של המזגן בקירור / חימום. נמדדת ביחידות של וואט (Watt).