+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

גריעת לחות

קצב הוצאת הלחות מהאוויר המסוחרר ביחידת הפנימית בפעולת המיזוג, מבוטא במונחים של ליטרים לשעה.