+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

I Feel

תכונה מתקדמת במזגן, המאפשרת להתאים את הטמפרטורה בסביבת המשתמש לנוחות מרבית. עם הפעלת התכונה, השלט רחוק חש את הטמפרטורה בסביבה הקרובה לו ומשדר למזגן פקודת הפעלה בהתאם.