+
להתאמת מזגן התחל כאן

כמה חדרים אתה מעוניין למזג?

מהו גודל השטח לקירור?

מהו סוג המבנה שלך?

באיזה אזור בארץ מדובר?

Auto Restart

תכונה של המזגן, בה הוא "זוכר" את המצב האחרון וחוזר לפעולה במקרה של הפסקת חשמל. תכונה זו מאפשרת לחבר את המזגן לשעון שבת ולשלוט על פעולתו באופן אוטומטי.